07.12.2014.

Da li je muzika trend ili ne? #blog

Slušanje muzike je emotivna reakcija koju svako od nas doživljava na svoj način. I previše često
čujem da se neko odriče muzike koju je slušao kao mlađi, u srednjoj školi. Kako je moguće da u nekom nema više tih emocija koje su ga vodile kroz odrastanje? Odrastanje, to je ključna reč! Mnogi se u tom dobu zapravo priklanjaju muzičkim trendovima na koje će kasnije gledati kao nešto što je bilo samo za klince.